BV de Arend 

Contact:

Voor informatie kunt u zich wenden tot:

Secretaris: Leo van Gerwen

Telefoon:  0164-614939

E-Mail 1: post@bvdearend.nl     E-Mail 2: lmvangerwen@hetnet.nl

Post kunt u opsturen naar:

Post Biljart Vereniging De Arend

Aalbersestraat 13

4631 CC  Hoogerheide

Op of aanmemerkingen betreffende de website:

Website beheer E-Mail: wian4631@gmail.com